ORANGE RANGE
Zepp Osaka 
Bayside 
2019年8月16日(金) 
⇒ チケット購入Zepp Osaka 
Bayside 
⇒ 会場座席図