Dragon Ash 
Zepp Osaka 
Bayside 
2019年12月20日(金) 
⇒ チケット購入Zepp Osaka Bayside 
⇒ 会場座席図